PRAKTIJK VAN HUISARTSEN

Dr. Patrick Baert - Dr. Marlies Ghequire - Dr. Antoon Van den Berge

Coronavirus

Coronavirus / Covid-19: Wat kan ik doen?

Om jezelf en anderen te beschermen tegen het nieuwe coronavirus (Covid-19) kan je volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

  1. Blijf thuis als je ziek bent.
  2. Was regelmatig je handen.
  3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus:

  1. Blijf zo veel mogelijk thuis.
  2. Vermijd handen geven, kussen of knuffelen.
  3. Wees aandachtig voor risicogroepen. Dit zijn personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem,...
  4. Contact tussen kinderen en ouderen is af te raden. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden.
  5. Hou voldoende afstand (1.5 meter) als je buiten bent.