PRAKTIJK VAN HUISARTSEN

Dr. Patrick Baert - Dr. Marlies Ghequire - Dr. Antoon Van den Berge

GDPR

Privacyverklaring 

 

In overeenstemming met de wet op de privacy, informeren uw artsen u dat voor de beste opvolging van uw gezondheid, uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming of de ‘General Data Protection Regulation (GDPR)’ die van kracht is sinds 25 mei 2018.

Uw gegevens worden door onze huisartsenpraktijk verwerkt in het kader van de opmaak van medische dossiers, financiële afhandeling van de consultaties, medicatie- en zorgvoorschriften, aanvragen voor aanvullende onderzoeken en de continuïteit van het zorgbeheer samen met uw andere zorgaanbieders.

Andere medewerkers van de praktijk ‘De Bron’ hebben (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Alle zorgverleners, zowel artsen als medewerkers, zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen en te verbeteren. Zo nodig kan u dit met uw arts bespreken. Het is hierbij wel belangrijk te weten dat de wet de zorgverlener verplicht de gezondheidsgegevens van elke patiënt te bewaren tot 30 jaar na het laatste contact met de zorgverlener en dit omwille van medisch-legale regelgeving.