PRAKTIJK VAN HUISARTSEN

Dr. Patrick Baert - Dr. Marlies Ghequire - Dr. Antoon Van den Berge

Het globaal medisch dossier

Uw globaal medisch dossier (GMD) is de verzameling van al uw medische en  vertrouwelijke gegevens, die bewaard worden door uw huisarts. Dankzij dit globaal medisch dossier wordt de kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid verbeterd. De communicatie tussen de huisarts, specialist en andere zorgverstrekkers wordt op die manier geoptimaliseerd.

  • Alle medische gegevens worden op één plaats verzameld en bijgehouden.
  • U en uw arts krijgen hierdoor een volledig beeld van uw gezondheidstoestand.
  • Er worden nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen vermeden.
  • De uitwisseling van gegevens en doorverwijzing gebeuren vlotter.

Op ieder eerste consultatie van een nieuw kalenderjaar zal de huisarts, mits uw toestemming, een GMD afsluiten. De arts stuurt zelf alles op naar het ziekenfonds en vanaf dat ogenblik geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij alle artsen in de huisartsenpraktijk De Bron.

Indien het nodig is, kunnen alle artsen van de praktijk uw medisch dossier inkijken.

 

 dossier.jpg